Τι είναι η γραπτή προσφορά και δεσμεύομαι από αυτήν ;

Γραπτή προσφορά είναι η ολοκληρωμένη πρόταση του καταστήματος μας , μετά απο έλεγχο στο χώρο σας για να εντοπίσουμε ιδιαιτερότητες ή διαφορές υλικών από αυτό που μπορεί να φανταστεί κάποιος οτι μπορεί να γίνει εως αυτό που πραγματικά μπορεί να γίνει .

Το ραντεβού επιμέτρησης ή ελέγχου είναι φυσικά ΔΩΡΕΑΝ και κανένα συνεργείο μας ΠΟΤΕ δεν θα χρεώσει επίσκεψη για ένα τέτοιο ραντεβού.

Φυσικά και πρόκειται για σιγκεκριμένο χρόνο σε σιγκεκριμένο τόπο και γίνεται κατ`όπιν επικοινωνίας με το κατάστημα .

Σε καμμία περίπτωση μία προσφορά δεν είναι δεσμευτική για τον πελάτη και παράλληλα για το κατάστημα δεν αποτελεί έγγραφο δέσμευσης τιμής - χρόνο για το μέλλον.

Τα προιόντα και οι προσφορές (σαν τιμές) δίδονται για το σιγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν είναι δέσμευση για οποιαδήποτε άλλη στιγμή , μιάς και η αγορά εξελίσεται και μπορεί να αλλάξουν οι τιμές είτε της παροχής ή των υλικών .

Φυσικά μια προσφορά που μπορεί να έχει δωθεί 6 μήνες πρίν , μπορεί να ισχύσει και στο μέλλον άν δεν έχουν αλλάξει βασικά κοστολόγια , άν δεν έχει εξαντληθεί το προιόν και φυσικά αν έχει προυπάρξει επικοινωνία ξανα με το κατάστημα .